Όροι Χρήσης

Κανόνες και όροι

 1. Γενικές πληροφορίες

To ATHsENSe είναι ένα καλλιτεχνικό έργο, τη σύλληψη και την υλοποίηση του οποίου έχει πραγματοποιήσει η ομάδα Spatial Media Research Group, με χρηματοδότηση από τον δήμο Αθηναίων και συντονισμό από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με τους όρους της από 13/03/2019 μεταξύ τους σύμβασης.

Το ATHsENSe είναι ένα καλλιτεχνικό έργο το οποίο στηρίζεται στη συλλογή και δημιουργική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Αθήνας να παρέχουν δεδομένα για το πώς αισθάνονται για την πόλη τους, μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή (web-based application) ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας, και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του ATHsENSe.

Το ATHsENSe αποτελείται από τέσσερις αλληλεπιδραστικές εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται χωροθετημένες για έναν χρόνο στον υπαίθριο δημόσιο χώρο του Σεραφείου Συγκροτήματος, το κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων.

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει: 1. Πληροφορίες για το καλλιτεχνικό έργο ATHsENSe και 2. Πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή (web-based application) ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας.

Η περιήγηση στον δικτυακό τόπο του καλλιτεχνικού έργου ATHsENSe και η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας υπόκεινται σε κανόνες και όρους που περιγράφονται στο παρόν και οποιοσδήποτε περιηγείται στον παρών δικτυακό τόπο ή κάνει χρήση της προαναφερθείσας διαδικτυακής εφαρμογής τούς αποδέχεται απαρέγκλιτα και ως έχουν.

 1. Διευκρινίσεις Όρων

Οι όροι ATHsENSe, ATHsENSe urban.data.lab, ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας, Spatial Media Research Group, εμείς, εμάς αναφέρονται στο καλλιτεχνικό έργο και στους δημιουργούς του προαναφερθέντος έργου και ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.

Οι όροι εσείς, εσάς αναφέρονται στους θεατές ή/και χρήστες του δικτυακού τόπου ή/και της διαδικτυακής εφαρμογής ή/και της επιτόπιας αλληλεπιδραστικής εγκατάστασης στο Σεράφειο Συγκρότημα.

Οι όροι δήμος Αθηναίων, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), Δήμος αναφέρονται στον φορέα χρηματοδότησης και ιδιοκτήτη του έργου, σύμφωνα με τους όρους της από ……. μεταξύ τους σύμβασης, ιδιοκτήτη του διακομιστή (server), και του παρόντος δικτυακού τόπου.

 1. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου προορίζεται για γενική πληροφόρηση και μόνο, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επαγγελματική γνώμη/συμβουλή/παραίνεση. Οι πληροφορίες αυτού του δικτυακού τόπου παρέχονται από τους δημιουργούς του καλλιτεχνικού έργου και, παρόλο που προτιθέμεθα να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου η παρεχόμενη πληροφορία να είναι επικαιροποιημένη και ακριβής, δεν παρέχουμε εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή υπονοούμενη, για την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα αναφορικά με την παρεχόμενη πληροφορία, τον δικτυακό τόπο, τη διαδικτυακή εφαρμογή, όλες τις εικόνες και τις γραφικές αναπαραστάσεις που περιέχονται στον παρών δικτυακό τόπο, καθώς και κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που τυχόν περιέχεται στον δικτυακό τόπο για κάθε λόγο. Επομένως, οποιαδήποτε εξάρτηση θέτετε εσείς σε κάθε τέτοια πληροφορία, λαμβάνει χώρα αυστηρά και αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών, ζημιών ή βλαβών, ή κάθε είδους απώλεια, ζημιά ή βλάβη, η οποία απορρέει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που απορρέουν από/ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή/και της διαδικτυακής εφαρμογής.

Μέσα από τον δικτυακό τόπο μπορείτε να διασυνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχο των δημιουργών του ATHsENSe. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στη φύση, στο περιεχόμενο και στη διαθεσιμότητα αυτών των δικτυακών τόπων. Η συμπερίληψη συνδέσεων προς άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν υπαινίσσεται κάποια σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Η δημιουργική ομάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν είμαστε υπόλογοι για τυχόν προσωρινή μη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου, εξαιτίας τεχνικών λόγων πέραν του ελέγχου μας.

 1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση του δικτυακού τόπου του καλλιτεχνικού έργου ATHsENSe και της διαδικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Το περιεχόμενο των σελίδων του δικτυακού τόπου είναι μόνο για γενική πληροφόρηση. Μπορεί να υποστεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 • Η χρήση του δικτυακού τόπου και της δικτυακής εφαρμογής προορίζεται για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
 • Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου (cookies) για να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις των προτιμήσεών σας αναφορικά με την επιθυμητή από εσάς εμπειρία πλοήγησης. Αν επιτρέψετε τη χρήση cookies, καμία αναγνωρίσιμη προσωπική πληροφορία δεν αποθηκεύεται σε αυτά.
 • Ούτε εμείς, ούτε ο Δήμος, ούτε κανένας τρίτος παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ως προς την ακρίβεια, χρονική συνέπεια, απόδοση, πληρότητα ή καταλληλότητα της πληροφορίας, ή κάθε μορφής περιεχομένου που βρίσκεται ή παρέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό. Από μεριάς σας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πως τέτοια πληροφορία ή ύλη μπορεί να περιέχει λάθη ή ανακρίβειες, για τα οποία ρητά αποποιούμαστε κάθε ευθύνη στον μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.
 • Η χρήση από μεριάς σας οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου, προερχομένων από αυτόν τον δικτυακό τόπο ή τη δικτυακή εφαρμογή, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν είμαστε υπόλογοι. Είναι δική σας υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι κάθε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία διαθέσιμη μέσα από τον δικτυακό τόπο ή την δικτυακή εφαρμογή συναντά τις δικές σας εξειδικευμένες, προσωπικές, αναγκαίες προϋποθέσεις.
 • Ο δικτυακός τόπος και η δικτυακή εφαρμογή περιέχει περιεχόμενο το οποίο ανήκει ή έχουμε άδεια χρήσης του, εμείς ή ο Δήμος. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει, χωρίς να εξαντλεί, το σχέδιο, τη διάταξη, τα γραφικά, τα λογότυπα, την όψη, ή την εμφάνιση του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται, παρά μόνο σε συμφωνία με τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία αποτελούν μέρος των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.
 • Αναφορικά με όλα τα λογότυπα ή/και εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή/και τη δικτυακή εφαρμογή και τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του έργου ή του δικτυακού τόπου, θα διατυπώνεται με σαφήνεια σε ποιον ανήκουν.
 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και της δικτυακής εφαρμογής μπορεί να επισύρει αξιώσεις αποζημίωσης ή/και να αποτελέσει ποινικό αδίκημα.
 • Από καιρού εις καιρόν, ο δικτυακός τόπος ή/και η δικτυακή εφαρμογή μπορεί να περιέχουν συνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για δική σας ευκολία, προκειμένου να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Αυτή η ενέργεια δεν υπονοεί ότι προσυπογράφουμε τους συγκεκριμένους διασυνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο ή τις απόψεις που εκφράζονται εκεί, για τα οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η χρήση του δικτυακού τόπου και της δικτυακής εφαρμογής, καθώς και η επίλυση κάθε διένεξης που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών, διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και βρίσκεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

4.1 Τι δεδομένα συλλέγουμε

 • Η χρήση της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας είναι εθελοντική και οικειοθελής. Εάν δεν επιθυμείτε την παροχή δεδομένων για τους σκοπούς του καλλιτεχνικού έργου ATHsENSe, μην κάνετε χρήση της σχετικής εφαρμογής. Η χρήση της δικτυακής εφαρμογής συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των κανόνων και όρων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν.
 • Η παροχή δεδομένων μέσω της χρήσης της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας δεν συνεπάγεται ούτε επισύρει την οποιαδήποτε προβολή αξιώσεων ή/και οικονομικών διεκδικήσεων.
 • Η χρήση της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας γίνεται ανώνυμα και δεν προϋποθέτει την εγγραφή χρήστη ή τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται δεν προσωποποιούνται.
 • Η χρήση της δικτυακής εφαρμογής επιθυμεί και αξιοποιεί, αλλά δεν προϋποθέτει, την καταγραφή της τοποθεσίας του χρήστη. Εφόσον συναινέσετε στην καταγραφή της τοποθεσίας, το δεδομένο της τοποθεσίας θα χρησιμοποιηθεί αλλά δεν θα προσωποποιείται.
 • Η συλλογή δεδομένων από τον χρήστη, διαμέσου της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας, συνίσταται στην απάντηση των εξής τεσσάρων ερωτήσεων:

Α). Πώς αισθάνεσαι για αυτό που βλέπεις στο εδώ και το τώρα;

Β). Πώς αισθάνεσαι για αυτό που μυρίζεις στο εδώ και το τώρα;

Γ). Πώς αισθάνεσαι για αυτό που ακούς στο εδώ και το τώρα;

Δ). Πώς αισθάνεσαι για την πόλη στο εδώ και το τώρα;

 • Είναι πιθανό οι ερωτήσεις της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας να αλλάξουν ή/και να αυξηθούν, χωρίς πρότερη ενημέρωση. Οι νέες ερωτήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην διεπαφή της εφαρμογής.
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται διαμέσου της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας θα διατηρούνται σε διακομιστή ιδιοκτησίας του δήμου Αθηναίων. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για τη διάρκεια έκθεσης του καλλιτεχνικού έργου ATHsENSe. Η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων στον ως άνω διακομιστή μπορεί να παραταθεί με σχετική τροποποίηση του παρόντος κειμένου. Η νέα διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται στον ως άνω διακομιστή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο παρόν κείμενο.
 • Τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα που συλλέγουμε

Αναφορικά με τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας, εμείς, ως τα μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα:

 • Να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς του καλλιτεχνικού έργου ATHsENSe, να τα εκθέσουμε ή να τα αποθηκεύσουμε στον ως άνω διακομιστή.
 • Να τα αντιγράψουμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα αλλάξουμε, να τα μεταφράσουμε ή να δημιουργήσουμε κάτι εμπνεόμενο από αυτά.
 • Να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία αναπαραστάσεων, νέου πρωτότυπου περιεχομένου ή διασκευών υφιστάμενου (remix).
 • Να προσκαλέσουμε άλλους να εμπνευστούν από αυτά και να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τα.
 • Να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα διαμοιραστούμε για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Κανόνες για την ανάρτηση κειμένου στη δικτυακή εφαρμογή ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας

Με τη χρήση της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας και την παροχή κειμενικών απαντήσεων, συναινείτε αυτομάτως ότι δε θα δημοσιεύετε λεκτικά μηνύματα που θα περιέχουν ή θα χαρακτηρίζονται από περιεχόμενο το οποίο:

 • Να είναι ανάρμοστο (απρεπές, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, απειλητικό, να έχει σεξουαλικό ή/και βωμολοχικό, να παρενοχλεί, να διαταράσσει).
 • Να είναι ρατσιστικό, εμπρηστικό, να υποκινεί εκδηλώσεις μίσους ή/και διακρίσεων.
 • Να είναι εκτός θέματος (να μην σχετίζεται με το αρχικό ερώτημα και τους σκοπούς της ως άνω εφαρμογής).
 • Να περιέχει προσωπικές πληροφορίες (είτε δικές σας, είτε οποιουδήποτε άλλου).
 • Να θέτει παιδιά σε κίνδυνο.
 • Να είναι παράνομο ή να εκθειάζει παράνομες δραστηριότητες.
 • Να είναι ψευδές ή/και συκοφαντικό (να διασύρει ή να προκαλεί βλάβη στην υπόληψη οποιουδήποτε ατόμου).
 • Να περιφρονεί τις δικαστικές αρχές (οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη μιας δίκης).
 • Να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα).
 • Να διέπεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Να δημοσιεύεται με στόχο το προσωπικό κέρδος (διαφήμιση, χορηγία κλπ).
 • Να είναι διατυπωμένο σε άλλες γλώσσες και όχι στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 • Να περιέχει συνδέσμους σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι επικίνδυνο (ιοί, λογισμικό παρακολούθησης κλπ).
 • Να παραβαίνει κανόνες εκλογών ή δημοψηφισμάτων.
 • Να έρχεται σε αντίθεση ή να μην συμμορφώνεται με το παρόν κείμενο.

Για τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της δικτυακής εφαρμογής ATHsENSe – Γίνε ένας ανθρώπινος αισθητήρας δεν θα υπάρχει διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου του περιεχομένου τους. Αν επιθυμείτε την αφαίρεση κάποιου λεκτικού μηνύματος που έχετε αποστείλει ή που έχει αποσταλεί από κάποιον τρίτο και θεωρείται ότι αντιβαίνει τους όρους και κανόνες του παρόντος, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο https://athsense.gr/contact/

5.0 Τελικές διατάξεις

Από καιρού εις καιρόν, το παρόν κείμενο «Κανόνες και Όροι» μπορεί να τροποποιείται, αναμορφώνεται ή/και επικαιροποιείται. Οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα ισχύει αναδρομικά, αλλά από τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο και θα ειδοποιεί τον χρήστη με σχετική αναδυόμενη ανακοίνωση.