Το έργο παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο 2019 European Conference on Ambient Intelligence που διεξήχθη στις 13-15 Νοεμβρίου στη Ρώμη. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στον τόμο Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series.