ΤΟ ΕΡΓΟ

homepage-welcome

Η ροή των αστικών δεδομένων γίνεται η πρώτη ύλη της καλλιτεχνικής εγκατάστασης και αποτυπώνει μια πτυχή της ταυτότητας της Αθήνας μεταφράζοντας τα δεδομένα σε οπτική, ηχητική, απτική και διαδραστική εμπειρία. Ταυτόχρονα, το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει ενεργά εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για την πόλη μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου.